• 021-88919894(داخلی 138،109،148)

نشست خبری رویداد بین‌المللی" اقتصاد جهانی و تحریم‌ها"ی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی، بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رویداد بین‌المللی "اقتصاد جهانی و تحریم‌ها" را درتاریخ 17 و 18 مهرماه سال 1398در محل مرکزهمایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا (س) برگزار می‌نماید.

بیشتر ...سومین نشست کنفرانس بین‌المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها

سومین پیش‌ کنفرانس " اقتصاد جهانی و تحریم‌ها " ی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان "تحریم‌ها، اقتصاد جهانی و آینده ایران" به میزبانی فرهنگستان علوم در تاریخ سه‌شنبه 25 تیرماه 1398 در محل فرهنگستان علوم برگزار می‌شود.

بیشتر ...