• 021-88919894(داخلی 138،109،148)

تمدید مهلت ارسال مقالات

دبیرخانه همایش "اقتصاد جهانی و تحریم‌ها" به اطلاع می‌رساند:

مهلت ارسال مقالات ارسال شده به نخستین کنفرانس "اقتصاد جهانی و تحریم‌ها"ی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا 15 شهریور ماه 1398 تمدید می‌شود.

لذا از کلیه نویسندگان درخواست می‌شود اصل مقالات خود را براساس شیوه‌‌نامه بارگذاری شده بر روی سایت تنظیم نموده و تا مهلت تعیین شده ارسال فرمایید.