• 021-88919894(داخلی 138،109،148)

سومین نشست کنفرانس بین‌المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها

سومین پیش‌ کنفرانس " اقتصاد جهانی و تحریم‌ها " ی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان "تحریم‌ها، اقتصاد جهانی و آینده ایران" به میزبانی فرهنگستان علوم در تاریخ سه‌شنبه 25 تیرماه 1398 در محل فرهنگستان علوم برگزار می‌شود.

سومین پیش‌ کنفرانس " اقتصاد جهانی و تحریم‌ها " ی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان "تحریم‌ها، اقتصاد جهانی و آینده ایران" به میزبانی فرهنگستان علوم در تاریخ سه‌شنبه 25 تیرماه 1398 در محل فرهنگستان علوم برگزار می‌شود.