• 021-88919894(داخلی 138،109،148)

تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات تا تاریخ 31 تیر 1398

به اطلاع استادان، پژوهشگران، دانشجویان کشور می‌رساند، مهلت ارسال چکیده مقالات کنفرانس بین‌المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها تا تاریخ 31 تیر 1398 تمدید شد، لذا جامعه علمی و دانشگاهی کشور فرصت خواهند داشت تا تاریخ مذکور چکیده مقالات خود را به سایت همایش به نشانی  WWW.ICGES2019.COM  ارسال فرمایند.