• 021-88919894(داخلی 138،109،148)

زمان باقیمانده تا شروع همایش :

ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
ثبت نام کنید

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوریکنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها در تاریخ هفده و هجدهم مهرماه 1398برگزار می نماید

علاقه مند به شرکت در این رویداد هستید؟

شما نیز می توانید در این رویداد شرکت نموده و مقالات خود را به دبیرخانه ارسال نمایید
ثبت نام

فراخوان

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها در تاریخ هفده و هجده مهرماه 1398برگزار می نماید

محور و موضاعات

  • تاثیر تحریم‌ها بر ایران
  • تحریم‌های آمریکا علیه ایران
  • تحریم عادلانه؟! 
  •  تحریم‌ها، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل 
  • هنر، رسانه و تحریم‌ها
  • نظم جهانی و تحریم‌ها
  • مطالعه تطبیقی: مورد مطالعاتی تحریم‌ها

خبر‌هــا و رویدادها
نمایش همه خبرها

همراهان ما در برگزاری این رویداد

حامیان علمی


حامیان مالی